Sirna Abbaa-Irreetirraa Gara Dimokraasii

Click here for the book
Gadaa.com
Arif Ali of RSO (Radio Sagalee Oromiyaa) narrates “Sirna Abbaa-Irreetirraa Gara Dimokraasii,” which is the Afan Oromo translation of Gene Sharp’s “From Dictatorship to Democracy.” The book was translated to Afan Oromo by Jawar Mohammed, Dr. Abdulsamad Mohammed and Boruu Barraaqaa in April 2011.
Gadaa.com

Tags/Credits: , , , , ,

Arif Ali of RSO (Radio Sagalee Oromiyaa) narrates “Sirna Abbaa-Irreetirraa Gara Dimokraasii,” which is the Afan Oromo translation of Gene Sharp’s “From Dictatorship to Democracy.” The book was translated to Afan Oromo by Jawar Mohammed, Dr. Abdulsamad Mohammed and Boruu Barraaqaa in April 2011.

Note that this will be the permanent page (playlist) for the narration. Stay tuned for more parts of the narration on this very same page …

For more on Nonviolent Struggle (videos, literature, books and other resources), visit Gadaa.com’s Resource on Nonviolent Struggle page.

Gadaa.com

Credits/Tags: , , , , ,

8 Responses to "Sirna Abbaa-Irreetirraa Gara Dimokraasii"

 1. qeyroo  July 4, 2011 at 2:14 am

  wow! I really love the way read Afaan Oromo. I never heard a very talented reader with beautiful voice like you! Keep it up Arif, you are the best and you should work on media such as VOA. Thank you for taking your time in teaching us this valuable

 2. Hundee Oromoo  July 7, 2011 at 9:18 pm

  Dr. Abdusamad Mohamed, Yusuf Jawar Sirgaj Mohamad, Boruu Barraaqaa fi Arif Ali, Hojii Bonsaa Hojjettan Kanaaf Fayyaa taha! Barumsi kuni bayyee barbaachisaa waan ta’eef itti nuuf fufaa jedha.Baayisee isin galatoomfadha.

 3. Oromo  July 9, 2011 at 10:00 pm

  Very professional! Job well done!! keep it up!

 4. Abdulmu'iin ABO  July 15, 2011 at 12:03 pm

  Mootummaa abbaa irree irraa gara dimokrasiitti cehudhaaf hojii inni hojatu kamiyyuu xiinxalanii siyaasaa wal deeggarsa qabuun irratti qabsa’uun baay’ee murteessaadha.keessattuu sabni oromoo mootummaa abbaa irree bara dhufaaf darbaa biyyuma isarratti isa gabroomsu jalaa bahee biyya isaa oromiyaa waba baafatee irra jiraachuudhaaf harka wal qabatee dimokraasii dhugaa fiduudhaaf qabsa’uun murtteessan jidha.

 5. Jaalataa Sabaa  July 29, 2011 at 11:07 pm

  Dr. Abdulsamad Mumad Yusuf, Umriin tee haa dheerattu. Horii Buli. Afaan Oromoo miidhaysitee qabsoo saba kenyaa akkanatti nuu dhiheesuu keetiif galata qabda. Addaan hin dhaabni itti nuuf fufi. Kan dubbisu Arif Ali hedduu muuxannoo qabda. Bayyee jabaadha. Itti fufi atiis. Galatoomaa!!!!

 6. Mohamed ahmed jami  August 15, 2011 at 6:57 pm

  Durse nagayye tiyya tan onnerraa burqite isiniif hageysu jachaa haala breedaa qabsoon oromoo ittiin deemu qabdu nuuf tilmaamuu fiinuuf akeeku keysaniif galata gudda gabdani fayyaa dahaa keysaa huu dr.abdusamad irgaa ati dabarsite qofa oso hintahin akki ati afaan oromo kan yaroo ammaan tana namoota hanga tokko male hibeyne saniin mi’eysitee afaanuma kanaa huu akkanatti jiraachisu keetiif galanni kee honga hiqabu jabaadha jajabaadha akkanumatti itti nuuf itti fufaa fayyaa dayaadha.

 7. jaalaladhugaa  October 16, 2011 at 6:43 am

  Dhugaa Rabbii wanti isin hojjattan bayyee nama boonsa. Sagaleen ati itti dubstu bayyee namatti mi’aawa. itti fufi.

 8. Umarka  April 25, 2013 at 4:41 am

  Oromiyaa worri jirru akkamiin kitaaba kana argachuu dandeenya?

Comments are closed.

Sirna Abbaa-Irreetirraa Gara Dimokraasii