Gadaa.com  |  Oromia/Oromo  |  Gadaa.com REPORTS  |  Chronology  |  Events  |  Bookstore  |  About Us  |  Contact

Sirna Abbaa-Irreetirraa Gara Dimokraasii

Click here for the book
Gadaa.com
Arif Ali of RSO (Radio Sagalee Oromiyaa) narrates “Sirna Abbaa-Irreetirraa Gara Dimokraasii,” which is the Afan Oromo translation of Gene Sharp’s “From Dictatorship to Democracy.” The book was translated to Afan Oromo by Jawar Mohammed, Dr. Abdulsamad Mohammed and Boruu Barraaqaa in April 2011.
Gadaa.com
Rating:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...
Comments (8)

Gadaa.com

Description:

Arif Ali of RSO (Radio Sagalee Oromiyaa) narrates “Sirna Abbaa-Irreetirraa Gara Dimokraasii,” which is the Afan Oromo translation of Gene Sharp’s “From Dictatorship to Democracy.” The book was translated to Afan Oromo by Jawar Mohammed, Dr. Abdulsamad Mohammed and Boruu Barraaqaa in April 2011.

Note that this will be the permanent page (playlist) for the narration. Stay tuned for more parts of the narration on this very same page …

For more on Nonviolent Struggle (videos, literature, books and other resources), visit Gadaa.com’s Resource on Nonviolent Struggle page.

Gadaa.com

Comments

Comments (8)

 1. qeyroo said,

  July 4, 2011 @ 2:14 am

  wow! I really love the way read Afaan Oromo. I never heard a very talented reader with beautiful voice like you! Keep it up Arif, you are the best and you should work on media such as VOA. Thank you for taking your time in teaching us this valuable

 2. Hundee Oromoo said,

  July 7, 2011 @ 9:18 pm

  Dr. Abdusamad Mohamed, Yusuf Jawar Sirgaj Mohamad, Boruu Barraaqaa fi Arif Ali, Hojii Bonsaa Hojjettan Kanaaf Fayyaa taha! Barumsi kuni bayyee barbaachisaa waan ta’eef itti nuuf fufaa jedha.Baayisee isin galatoomfadha.

 3. Oromo said,

  July 9, 2011 @ 10:00 pm

  Very professional! Job well done!! keep it up!

 4. Abdulmu'iin ABO said,

  July 15, 2011 @ 12:03 pm

  Mootummaa abbaa irree irraa gara dimokrasiitti cehudhaaf hojii inni hojatu kamiyyuu xiinxalanii siyaasaa wal deeggarsa qabuun irratti qabsa’uun baay’ee murteessaadha.keessattuu sabni oromoo mootummaa abbaa irree bara dhufaaf darbaa biyyuma isarratti isa gabroomsu jalaa bahee biyya isaa oromiyaa waba baafatee irra jiraachuudhaaf harka wal qabatee dimokraasii dhugaa fiduudhaaf qabsa’uun murtteessan jidha.

 5. Jaalataa Sabaa said,

  July 29, 2011 @ 11:07 pm

  Dr. Abdulsamad Mumad Yusuf, Umriin tee haa dheerattu. Horii Buli. Afaan Oromoo miidhaysitee qabsoo saba kenyaa akkanatti nuu dhiheesuu keetiif galata qabda. Addaan hin dhaabni itti nuuf fufi. Kan dubbisu Arif Ali hedduu muuxannoo qabda. Bayyee jabaadha. Itti fufi atiis. Galatoomaa!!!!

 6. Mohamed ahmed jami said,

  August 15, 2011 @ 6:57 pm

  Durse nagayye tiyya tan onnerraa burqite isiniif hageysu jachaa haala breedaa qabsoon oromoo ittiin deemu qabdu nuuf tilmaamuu fiinuuf akeeku keysaniif galata gudda gabdani fayyaa dahaa keysaa huu dr.abdusamad irgaa ati dabarsite qofa oso hintahin akki ati afaan oromo kan yaroo ammaan tana namoota hanga tokko male hibeyne saniin mi’eysitee afaanuma kanaa huu akkanatti jiraachisu keetiif galanni kee honga hiqabu jabaadha jajabaadha akkanumatti itti nuuf itti fufaa fayyaa dayaadha.

 7. jaalaladhugaa said,

  October 16, 2011 @ 6:43 am

  Dhugaa Rabbii wanti isin hojjattan bayyee nama boonsa. Sagaleen ati itti dubstu bayyee namatti mi’aawa. itti fufi.

 8. Umarka said,

  April 25, 2013 @ 4:41 am

  Oromiyaa worri jirru akkamiin kitaaba kana argachuu dandeenya?

Gadaa.com