Gaaffiif deebii Kadir Martuu/Xiqqaa

Gaaffiif deebii Kadir Martuu/Xiqqaa

Credits/Tags: , ,

11 Responses to "Gaaffiif deebii Kadir Martuu/Xiqqaa"

 1. Abdi  March 5, 2012 at 12:42 pm

  Kadri Martu, you are a wonderful singer who loves Oromo people from bottom of the heart.
  We Oromo people are with you. You are a light of Oromo people. You have been showed the truth way for Oromo people.

 2. Robble  March 5, 2012 at 8:58 pm

  Kadir Marituuu we love you, brother no matter what happen to you what the enemy have done to our artest, our oromo young activest our strougle will conitinune, our oromo heros will liberate oromia, our wonderfull young generation will succefully overcome this obstrcle. wayyane mafiya wil paid the price one day.

  Oromia shall be free!

 3. Abdulkarin abdurrahim  April 3, 2012 at 3:13 am

  Obboleessa kiyya kadir martuu bakkuma jirtutti nageenyi siif haata’u. Biyya keenyatti namoota fedhii bilisummaa qabanitti roorrisuun waanuma baramee obsi.

 4. makdesh  April 12, 2012 at 12:05 pm

  yaa kadir oromo wayii yaa jalataamaa khoo obsiinaa garuu akkamiitin…………

 5. Tahir kan beyen  April 18, 2012 at 2:18 pm

  kadir ka martu jalatama fi kabajama obsi hom miti gaffa tokko OROMIAN HIN BILISOMTI!!!!

 6. obsa ahmedin sani  May 3, 2012 at 8:41 am

  obaleesa khiyya khadiir ummani wayyaanee yoo nama bilisumaaf hawu arkkan dhiiga daffaa khana numa beeynee bikkuma jirtuti nuuf jiraadhu isha’allah oromoon nibilisoomti!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 7. Abdusalam  July 13, 2012 at 2:22 pm

  jaal khadiir abshir ni monaa abdiin hin kutatin ni monaa bakka atii jirtutti si cina dhaabbanna nuti oromomnni biyya sa,udii arabiyaa hundi waa,ee ketiif heddu laalata jirra. abshir abshir.

 8. hulluqa hamda  August 23, 2012 at 6:35 am

  yaa obbolessa kiyyaa kadir jalaala an sif qabu rabbii male ilmi nama beeku hin danda,u .hawwiin kiyyaa si argu ture garu fageenyumatu na dhorke yoo rabbii jedhe wal arguun kenna hin olu rakkon si mudate kun immo baay,ee nama gadisisa ,homa hundafu ati jabadhu oromiyaalen ni bilisomti ati immoo kayyoo ke galman ni gahata.

 9. Asladin abdurahman  March 6, 2013 at 10:19 pm

  Humaa akka dhiitetti hin haftu numa bariiti yaa kadiir obsi na yaafoonko akka rakkanne kanatti hin haftu numaaf bariiti gaaf tokko

 10. Muzammil Aliyyii  May 19, 2013 at 5:25 am

  Kadiir ka martuu obsi ammaa nuuf bariitii.numabilisoomuu jirra yoo rabbi je’e,Oromia shall be free

 11. musxafaa oromiya  October 9, 2013 at 12:27 pm

  obbo leessa koo kabajamaafi jaalatamaa kadir maartuu duraan durssee baga rabbiin lubbuutee harkka sariin woyyaanee jalaa sibaraare itti aansuudhaan lafeentee tancabde guyyaan fayyitu nidhufa waan ta.eef garaa hinkutatini eddoo jirtutti rabbiin siwojjiin haajiraatu

Comments are closed.

Gaaffiif deebii Kadir Martuu/Xiqqaa