FAIR & RELIABLE Oromian & Horn of African News – Gadaa.com Podcast

Tags/Credits: , , , , , , , , , ,

Gadaa.com

Afaan Oromoo Radio Full Programs: OCR-DC | OCR-MEL | VOO-MSP
    SBO | Seife-Nebelbal | Radio Afuura Biyyaa

Gadaa.com Podcast is a collection of Oromo community radio rebroadcasts from around the world. Currently, the rebroadcasting includes OCR-DC (Washington, DC – U.S.A.) and OCR-MEL (Melbourne, Australia), among others.

OCR-DC and OCR-MEL are two of the four Oromo radio broadcasts in the Diaspora. Three of the radio broadcasts are based in the United States: Washington-DC Oromo Community Radio (on WUST 1120AM – every Saturday from 10:00am to 10:30am), the Minneapolis Oromo Community Radio (on KFAI 90.3FM or 106.7FM – every Sunday from 6pm to 7pm), and the Minneapolis-based Voice of Oromiyaa (on KFAI 90.3FM or 106.7FM – every Sunday from 5pm to 6pm).

The fourth radio broadcast, the Oromo Community Radio in Melbourne, Australia, has been in service since August 10, 1995. Melbourne’s Oromo Community Radio (OCR-MEL) is broadcast every Sunday from 1pm to 2pm (local time) on 92.3FM.

Credits/Tags: , , , , , , , , , ,

11 Responses to "FAIR & RELIABLE Oromian & Horn of African News – Gadaa.com Podcast"

 1. Admin  May 19, 2012 at 8:47 pm

  OCR-DC News – May 19, 2012 – IN THE NEWS:
  – Atse Meles Zenawi, the neo-colonizer whose forces have been militarily occupying Oromiyaa since 1991, heckled at G8 meeting
  – CPJ protests appearance of Atse Meles Zenawi at the G8 meeting
  – Tech and Financial News: Facebook Stocks go public!

 2. Bakalcha  June 8, 2012 at 2:51 pm

  I think it’s time to wake up for real Oromo to make decision, toward a long Journey in the direction of the freedom we wish. The past couple of decades our struggle remain aspiration. Innocently the activities being carried out all those times helped the enemy a lot, damaged our struggle deeply and increases our people suffer back home. Nothing else, unless I had been out of this planet, Nothing, Nothing … The talker, the gossiper, the chatterer stop blaming the founders of OLF, the elders, the elite, in general disapproving indisputable people discussion, come to the meeting or forum bring your idea and maintain the inevitable destruction Oromo value. Let me tell you one thing for those who talk beyond the curtain, you might avoid the reality for the time, but you cannot avoid the consequences of avoiding reality. Finally nothing can stop people with the right mental attitude from achieving their goal; nothing on earth can help the people with wrong mental attitude.

 3. obsituu  June 12, 2012 at 7:07 am

  they lost the people’s trust, they keeping lying. these people had there chance and they lost it. Now it’s time for the new generation. what use does this form have?

 4. Filmtaa  July 14, 2012 at 8:15 pm

  Dear all,
  It is a public secret to know Meles’s predicament. Yes, we do understand that those who support Meles’s undemocratic, inhumane and corrupted governance will keep dreaming that Meles will live for ever, just as formerly as some Ethiopian people used to think Haile Silas was sent by God, and will never relinquish the power.

  The irony is “Why the some Ethiopians remain erroneously so superstitious”. Maybe, just maybe, they have to keep deceiving themselves as it is so painfully frightening for them to see the end of their interest, the end of their monopoly on what was/is not theirs, the end of their robbery and deeds of the wild scavengers on the people.

  It remains so vague to observe the machineries and the blind supporters of emperor Meles Zinaw forget the dynamics of the power of the people. The reality is that these machineries erroneously deny the fundamentals of the power of the people who’s UNITY they succeeded to disenfranchise temporarily.
  More power to the people!!!!
  Filmataa.

 5. Qomookoo  July 16, 2012 at 4:09 am

  It is now time we should rise in unity. This is an opportunity in history God is giving us. Please, let us take actions and move forward. Though through our martyrs we have taken significant stance, we are not yet there at what our people have been waiting for. We have been talking for long long time also; it is now time to act. Oromo people are ready; just need dura bu’aa, Qindeessaa. Just ignite. Action, Action, Action!!!!!!!!!!
  Bilisummaa yaa bilisummaa,…..It is now time to quench our thirst. May God the almighty be with us and take us through with success to Bilisumma! Amen!

 6. Galangalee Sabaa.  July 17, 2012 at 2:05 pm

  warra dhokkatanii marii geggeessina jedhan eenyuun dhokkisu?. Marii ” oromoo ” goona jedhaa Oromoo irraa dhokkachuun maaliif barbaachise? Hojii fi dubbii isaan iraa abdii hinqabatan( luck of confidence).

 7. Shantam Shubissa  July 24, 2012 at 9:42 pm

  Oromummaan saba kheenyaa
  Eeysattu lafa kheenyaa

  Oromummaa lafan keenyuu
  Kha nuun diduu fwdhu eenyuu

  Oromummaan saba guutu
  Tana didduun has if huutuu

 8. Oromsiis  July 26, 2012 at 11:55 am

  Unity unity unity!

 9. Ali  August 25, 2012 at 12:32 am

  24/08/2012 at 4:21 pm
  24/08/2012 005/2012
  MURTII FII KUTANNOO KORA ULFO 1ffaa
  Tokkummaan Humnoota Bilisummaa Oromiyaa THBO/ULFON dhaaba siyaasaa guutuu tahuun hoggana haaraya filatee hujii isaa kan jalqabee ji’ota jaha /6/ lakkaawatee jira.Tokkummaa humnoota bilisummaa Oromiyaa THBO/ULFOn kora isaa 1ffaa gaafa 21-23/08/2012 tti gaggeeyfate milkiin xumuratee jira.Wal gehichi akka aadaa Oromootti eeyba manguddootiin banamee ture kanatti aansee gabaasa hujii dhaabaa kan ji’a jahaa KHR ULFO tiin qophaawe dubbifanmee jira.
  Gabaasa kana keeysatti qabxiileen jajjaboon kaafamanii jiru.Ibsa kennamerraa hubachuun akka danda’ametti yeroo gabaabaa kana keeysatti hoogganni ULFO haareeyni rakkoolee qabsoo bilisummaa Oromoo/QBO/ sakaalaa turan sirritti waan hubateef fooyya’ina qabsootiif tarkaanfiilee jajjaboo fudhachaa akka jiru hoogganni ULFO ibsee jira. Akkka fakkeenyaatti biyyoottii jajjaboo fi murteeysoo tahan biratti maalummaa biyya Oromiyaa, Eenyummaa Umtta Oromoo, Diina Isaa tii fii barbbaachisummaa qabsoo Ummata Oromiyaa barsiisuu irratti hujii dippiloomaasii bal’aa hojjataa akka jiru hoogganni ULFO ibsee jira. kuniis Gabaasa kanaan booda haala qabatamaa yeroo ammaa kan impaayera itiyoophiyaa ilaalu irratti marii bal’aan godhamee jira. KHR ULFO murtii fi kutannoolee garagaraa dabarsuun karoora fuula duraa dheeraa fi gabaabaa addaan baasee kaayee jira. Kana booda wal-tajjiin hirmaattootaaf kannamee ture KHR ULFO tiin kan afeeraman bakka adaa bu’oota dhaaboota adda addaa, hoogganoota koomuniitii hawaasa Oromoo tii fii keeysummoonni lammilee biyya ambaa afeerraa kanarratti argamanii jiru. Akka carraa tahee guyyaan isaa guyyaa dursaan sirna mootummaa abbaa irree EPRDF diktaator Mallas Zeenaawiin duuti isaa itti labsame tahuun kora kana kan addaa isa taasisee jira. Hirmaattoonni wal gahii carraa kanan akka dubbatanitti guyyaan kun waan jajjaboo 3 kan ifkeeysatti qabateedha.
  1. Guyyaa kabajaa Ayyaan Iidal Fixri waan taheef guyyaa Muslimoota addunyaati.
  2. Guyyaa walgahii kora 1ffaa THBO/ ULFO ti.
  3. Guyyaa Dictaator ykn abbaa irree Mallas Zeenaawi duuti isaa itti labsame. Guyyaan kun diktaatarootaaf guyyaa gaddaa waan taheef gaddi diktaatarootaa /mootummoota abbootii Irree/ gammachuu cunqurfamootaati jechuudhaan yaada isaani ibsanii jiru.
  Akka kanaan xumura wal gahii irratti qabxiilee ibasa ejjannoo 10 if keeysaa qabu korri ULFO dabarfatee jira.
  1. THBO/ULFOn maqaa qofaan ture dhaaba siyaasaa guutuu tahuun gara qabsoo hidhannootti cehuun isaa lammiilee Oromiyaa maraaf gammachuu guddaa waan taheef ni tumsina.
  2. Lammiileen oromiyaa biyya lafaarra jiran hundi walabummaa biyya isaanii tiif THBO/ULFO jalatti akka jaaraman yaamiinsa keenya dabarsina.
  3. Dhaabbileen siyaasaa oromoo hundi garaa garummaa ilaalcha siyaasaa jidduu isaanii ture akkuma jirutti dhiisanii haal- duree tokkoon malee dhaaba qulqulluu kana waliin diinarratti akka fulleeyfattan cimsinee hubachiifana.
  4. Hayyoonni Oromoo dandeeytii gara garaa qaban hundi gorsaa fii ogummaa qabaniin dhaaba kana akka cimsan dhaamsa lammummaa dabarsina.
  5. Ilmaan Oromoo kan dhaabiilee gara garaa keeysa turaniin haala gara garaa tiin qabsoo irraa if baasan hundi bakka jiranitti dhaaba THBO/ULFO kana waliin hiriiruun mul’ata isaani kan ganamaa galmaan akka gahan ni hubachiifna.
  6. Jaarmayoonni Hawaasaa tii fii Afooshaaleen Ummataa hundi waan dabrerratti wal falmuu dhiisanii qabsoo isaanii tiif duubbee cimaa akka tahan waamicha keenya dabarsina.
  7. Konyaalee ULFO biyyoota idil adduunyaa irra jiran tarsiimoo qabsoo haaraya kana irrattii hawaasa barsiisuu fii jaaruu irratti akka milkaawan ni jajjabeeysina.
  8. Dhiitamiinsa mirga dhala namaa kan baqattoota oromoo irratti raawatmaa jiru ULFOn calliftee hin laaltu, baqattoota oromoo dhiibbaan mootummaa habashaa biyya isaa irraa baasee biyyoota garara keeysatti har’ca’anii argaman biyya Somaaliyaa,Jibuutii, keeniyaa,Ugaandaa,Suudaanii fi Yaman keeysatti argaman maraaf Waajjirri UNHCR furmaata hatattamaa akka kennu ni gaafanna. Keeysumattuu dararamaa fii miidhaa baqattoota Oromoo biyya Yaman irratti bara tokko ol deemaa jiru qaamni UNHCR hatattamaan furmaata akka itti kannu THBO/ULFOn cimsee gaafata.
  9. Dhalattoonni lammiilee oromiyaa kanneen sirna Mallasaa keeysatti ummata keeysaa dhalatan dararaa turan qondaaloonni, waraanni, Poolisooni fii Paarlamaan Caffee Oromiyaa hundi gara lammiilee keeysaniitti deebitanii walabummaa biyyaatiif akka tumsitan isin hubachiifna.
  10. Barattootaa fii dargaggoonni biyya oromiyaa sochii ULFOn qabsoo irratti godhaa jiru hordofuun gara qabsaa’oota ULFOn hogganamutti akka makamtan isin afeerra.
  Jechuun ejjannoo isaanii erga xumuratan booda walgehichi eeyba manguddoo Oromootiin cufamee jira.

  TOKKUMMAAN HUMNA !!
  OROMIYAAN NI WALABOOTI !!
  KHR ULFO.
  Hagayya, 24/2012

  Odeefannoo dabalataa:-
  M/KHR ULFO/THBO J/Lellisaa Tuujii Bilbila:- +967-1-712117233 E-mail:bakakkaa12@yahoo.com or ULFO/THBO
  E-mail:- ulfo2012@yahoo.ca or Info.ulfo2012@gmail.com

 10. Bareetu' Hindeede  September 28, 2012 at 3:47 am

  Fayaan isin haagyuu iduuma jirtaaniti,

  While reading some of these post and looking at how many of as visited this page, I could not help thinking where are our people?

  The largest population in that part of the world! Let alone to come forward to fight back, we do not seem to come together to share ideas. Our ancestors used to gather under a shade of a tree (haarbu’ jaaliti waalgahoo) and discuss ideas.

  It seems over years we have last our beautiful culture of democracy – probably we had it even before the Greeks.

  Let us come together – we do not need to agree on everything but if we come together and talk to each other discuss ideas – we can restore our culture and secure our path to freedom.

 11. Happy 2 hear z't  October 27, 2012 at 11:51 am

  Ya obboleyyan harka haa walqabannu

Comments are closed.

FAIR & RELIABLE Oromian & Horn of African News – Gadaa.com Podcast