Gadaa.com  |  Oromia/Oromo  |  Gadaa.com REPORTS  |  Chronology  |  Events  |  Bookstore  |  About Us  |  Contact

Revolutionary Oromo Artist Kadir Seid Arrives in Minn. (Oromo-TV Reports)

Rating:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...
Comments (13)

Gadaa.com

Description:

Revolutionary Oromo Artist Kadir Seid Arrives in Minnesota (Oromo TV in MN Reports)

Comments

Comments (13)

 1. Morkataa said,

  December 20, 2012 @ 5:16 pm

  Baga gammanne. Warri Minnesootaa galanni keessan bilisummaa haa ta’u. Warri OROMO-TV galataa fi kabaja guddaan isniif qaba. Jabaadhaa.

 2. roobballe said,

  December 20, 2012 @ 5:55 pm

  this is good news, I am so happy he have save from our enemy, my god bless

 3. Hawwinee Barii said,

  December 21, 2012 @ 1:02 am

  For me, Kadir Said is the paragon of unwavering dedication and commitment of Oromo artist for independent Oromia. He has undoubtedly been one of my inspiration. What a great news to have this great Oromo revolutionary singer to have been removed from the jaws of the enemy. While others surrender and hibernate when our struggle solids back, this great man remained focused and has kept Oromo fighters on the path to independent Oromia. My hero kadir, do not be swayed by the materialistic western world and remain as gallant as you have been and remain poor with your people who have been yearning for independence. If I have a means, I will honor you with Oromo revolutionary singer of all times. Welcome my hero,.

 4. Abdeta said,

  December 21, 2012 @ 8:33 am

  warreen KADIIR SA’IID bira yaadaa fii deggarsaan mallaqaan bira dhaabbataa turtan kan akka Mohamed shekaa faa galatoomi siin jachaa akkasumaas ija diinaa nannoo Djabouti sanirratti xiyyeffatte jalaa nagayaan si baasee lubbuu keetiin baga Amerikaadhaan si gahe jachuun barbaada. Kadiir Oromoon marti kabajaa guddaa sii qaba. umriin nuu turi.
  akkauma atuu jattee teenyumaa teenya!!!!!!!!!!!

 5. Abdii said,

  December 21, 2012 @ 8:41 am

  Galannii kan Rabbii!
  hundumtuu immoo jabbachuu qabna. wal ahajabbeessinuu.

 6. birbirsa said,

  December 21, 2012 @ 11:30 am

  Kadiir Said Baga Rabbi Kanaan Sii Ga’e Lenca Oromo Yaa Abbaa Seenaa Guddaa Baga Jiraate Afaan Waraabessaa Kessaa Sii Baase Jabaadhu Duris Ammas Sii Waliin Jira

 7. Baga Rabbi kanaan siga'ee said,

  December 21, 2012 @ 4:27 pm

  Baayyen gammade!!

  Maalo Wellisaa Kadir wajjin walitti nufidaa!! Naannoo DC ti qophii qabna isa afferu barbaadnne.

 8. michael jamale oromiya h/b rra said,

  December 21, 2012 @ 5:06 pm

  artist kabajamafi jalatama obbolesa keenya kadir said lubbun jirate as gau ketif dursa baga gamaden sin ja.a jalali sabni kee sif qabun umate walin baga wal gartan nus si jalana rokkof giddira baye keessa huluyxani baga guyya kana geysan irra debun bagga gamade isinin ja.a kadir keenya ammale umri dheradhu lammi ko

 9. Gutamaa said,

  December 21, 2012 @ 7:24 pm

  ba’ee waan nama gammachisaati baga rabbiin kanani siin gayeen saboonaa oromoo.wellisaa kadir said.

 10. Abdulhakiim AHMED HUSEEN said,

  December 22, 2012 @ 12:29 am

  Galata keettii yaa rabbii kan sab-boonaa oromoof qabsaa’aa oromoo jaal Artiisti Kadiir Sa’iid diinaa yartuu jaalaa lubbuu isaa nuuf baafte. ammas nuuf jiraadhu .daagaagii umrii nuuf dheeraadhu . Horii buli bakka yaadu ga”i BILISUMMAA saba kee rabbiin sii haa garsiisu. .jiraadhuu .
  Injifaannoo ummaata oromoof

 11. jiraa said,

  December 23, 2012 @ 4:51 am

  galannii khan Goytaa haa tahuu. Jaala kheenya khadiir baga nagayaan biyya amerkaa seentee. bara dheeraa biyya jibouti kheysatti hergaramuu baga Rabbi sirraa guutee. tarii toluma kheysa jira wallee? Ati wllisuu qofaa miti Hayyummaas qabda. walleeleen teetiis tan oso dhageyfatanuu akka nama dvd ijaan daawwatuutti namaaf mullatti. tanaan dura yaa Goytaa osoon khadiir said gulantaarratti/steejarrttii bahee, wallelee isaa mimioytuu wallisu nan argisiifnee nan ajjeesin je’etiin khadhadhee anilleen Goytaan khadhaa tiyya naaf qeebalee fakkatti nu jiraadhu. warri ijjibbaata khana siif godhaniis fayyaa haa dayan.

 12. saarttu said,

  December 25, 2012 @ 10:49 am

  welistootta karaa sabonumaaf qabsoo hojii isaanittiin natti agarsiisan kesaa kadiir tokkoo bagga lubuun nuuf jiraatte asiin gesee. warii baattanii haalaan simattaniis heduu galatoomaa.

 13. abba dhimmaa said,

  December 27, 2012 @ 3:22 pm

  kadir sa’id wallisaa jaallatamaa, qabsaawaa dhugaa fi itti cichaa qabsoo bilisummaa ummataa, baga lubuun jiraatte! Fula duraa ijaajjuun, qalbii fi sammuu ummata kee keessa haga dhumaatti kan si ittichu yaada bilisummaa haqaa kan akka atuu jette diddibaa hin qabne ta’uu hin dagatin. Jiraadhu!!!

Gadaa.com