Radiyoon Marii

K/2ffaa: Radio Marii: G/D Pireezidaantii ADO Obbo Leenco Lata Waliin Goone

K/2ffaa: Radio Marii: Gaafif Deebii Pireezidaantii ADO Obbo Leenco Lata Waliin Goone Waltajiin Marii Oromoo biyyoota adda addaa fi yeroo adda addattii gara waggaa tokkoof dhimma QBO irratti miseensota isaa gidduutti akkaumas Oromoota biyya aambaa jiran mariachiisaa eega turee booda, xumura marii sanaati kan jedhe kora bakka bu’ootaa Bitotessa 25-27 bara 2013ti St Paul MN […]

Radio Marii: Gaafif Deebii Pireezidaantii ADO Obbo Leenco Lata Waliin Goone

Radiyoon Marii: Gaafif Deebii Pireezidaantii ADO Obbo Leenco Lata Waliin Goone Waltajiin Marii Oromoo biyyoota adda addaa fi yeroo adda addattii gara waggaa tokkoof dhimma QBO irratti miseensota isaa gidduutti akkaumas Oromoota biyya aambaa jiran mariachiisaa eega turee booda, xumura marii sanaati kan jedhe kora bakka bu’ootaa Bitotessa 25-27 bara 2013ti St Paul MN kessatti […]

Radiyoon Marii: G/D Obbo Rundassa Eshete – Media ykn Sabqunnamtii walabaa jechuun mal jechuu dhaa?

Media ykn Sabqunnamtii walabaa jechuun mal jechuu dhaa? Bilisa tahuuf ammo maal gochuu qabaa maalirras of eeggachuu qabaa? Sabqunnamtiin ykn sabahimaan tokko loog-malee ummata maqaa dhahatee tajaajiluuf itti bu’uure seeraan akka tajaajiluuf gaheen ummataahoo maal? Sabqunnamtiin qabsoo bilisummaa ummata tokkoof gumaacha maalii godha? Radion Marii tamsaasa harraa keessatti dhimma kanarratti gaaffilee kanaaf kan kana fakkataniif […]

Radio Marii: G/D Dr. Mohammed Hassan (K/ 1ffaa); G/D Aadde Nuhaamin Biqilaa (K/ 3ffaa)

Radion Marii tamsaasa isaa har’aa keessatti, Gaaffii fi deebii, odeessaa fi sirboota adda addaa qabataee dhihaateera. Gaaffii fi deebii keessatti maalummaa, bu’aa fi miidhaa mootummaa fediraalaa irratti dhimma qabsoo bilisummaa Oromoo waliin walqabsiifnee gaaffii fi deebii Dr. Mohammed Hassan waliin gaggeessine kutaa 1ffaa, akkasumas gaaffii fi deebii Aadde Nuhaamin Biqilaa waliin taasfne kutaa 3ffaa fi […]

1 2 3