FinfinneTribune.com is Gadaa.com

US-based Oromo civic organization, Macha-Tulama-USA, kicks off emergency humanitarian response campaign for refugees stranded in Yemen, Libya and South Africa

US-based Oromo civic organization, Macha-Tulama-USA, kicks off emergency humanitarian response campaign for refugees stranded in Yemen, Libya & South Africa
The Latest News, Stories ...
Gadaa.com

Gadaa.com

Articles ... Opinions & Analyses ...
The Ibsaa Guutama Reader: 3 Articles in 1 – Difference Between Oromo Organizations | Oromo Revolution | We Fled, But Could Not Escape (Also in Afan Oromo)

The Ibsaa Guutama Reader: 3 Articles in 1 – Difference Between Oromo Organizations | Oromo Revolution | We Fled, But Could Not Escape (Also in Afan Oromo)

--- 4 Comments

Wake Jio Garbi:- The Bible Does Not Teach a Nation to Give Up Its Land!

Wake Jio Garbi:- The Bible Does Not Teach a Nation to Give Up Its Land!

--- 4 Comments

Speech of Dr. Shigut Geleta, Head of OLF Diplomatic Division, at European Parliament’s Conference: "Cartoon Democracy – Authoritarian Rule and Elections in Ethiopia"

Speech of Dr. Shigut Geleta, Head of OLF Diplomatic Division, at European Parliament’s Conference: "Cartoon Democracy – Authoritarian Rule and Elections in Ethiopia"

--- 5 Comments

Taammanaa Bitimaa:- Mandaroota fi Magaalaawwan Oromiyaa ("Oromian Towns and Cities") – Kutaa Lammaffaa

Taammanaa Bitimaa:- Mandaroota fi Magaalaawwan Oromiyaa ("Oromian Towns and Cities") – Kutaa Lammaffaa

--- Add a Comment

Geresu Tufa:- The Politics of Denial; the Birth and Expansion of Addis Ababa at the Expense of Oromo

Geresu Tufa:- The Politics of Denial; the Birth and Expansion of Addis Ababa at the Expense of Oromo

--- 20 Comments

Tolchaa Wagii:- Galmee Seenaa Jeneeral Taddasaa Birruu

Tolchaa Wagii:- Galmee Seenaa Jeneeral Taddasaa Birruu

--- 1 Comment

ከልለው ኡርጋ:- አምባገነንነት እና የይስሙላ ምርጫ

ከልለው ኡርጋ:- አምባገነንነት እና የይስሙላ ምርጫ

--- 2 Comments

Galmee Dhugaa:- Kisaaraa siyaasaa dhooysuuf oloola QBO irratti ofuun fafa Doofaan waan dheengiyyan bulga’a

Galmee Dhugaa:- Kisaaraa siyaasaa dhooysuuf oloola QBO irratti ofuun fafa Doofaan waan dheengiyyan bulga’a

--- 52 Comments

ጂቱ ለሚ:- "ከኦነግ ጀርባ የኦሮሞ ሕዝብ አለ!" | ሊሸሽጉት ያልተቻለ እዉነታ!

ጂቱ ለሚ:- "ከኦነግ ጀርባ የኦሮሞ ሕዝብ አለ!" | ሊሸሽጉት ያልተቻለ እዉነታ!

--- 1 Comment

Leenjiso Horo:- In the Mask of Democracy Promotion: Betraying the Oromo Struggle for Independence

Leenjiso Horo:- In the Mask of Democracy Promotion: Betraying the Oromo Struggle for Independence

--- 9 Comments

Laalo Guduru:- Paranoid Narcissist Group: How Their Conspiracy Theory Is Destroying the Oromo Movement

Laalo Guduru:- Paranoid Narcissist Group: How Their Conspiracy Theory Is Destroying the Oromo Movement

--- 19 Comments

Boruu Barraaqaa:- Irbuu Gootota Keenya Shinniggaa: Furmaata Hookkara Maqaa Amantiitiin Deemuutti Jiruu

Boruu Barraaqaa:- Irbuu Gootota Keenya Shinniggaa: Furmaata Hookkara Maqaa Amantiitiin Deemuutti Jiruu

--- 5 Comments

Caalaa Haayiluu:- QUBEE KOO

Caalaa Haayiluu:- QUBEE KOO

--- 1 Comment

Taammanaa Bitimaa:- Mandaroota fi Magaalaawwan Oromiyaa ("Oromian Towns and Cities") – Kutaa Duraa

Taammanaa Bitimaa:- Mandaroota fi Magaalaawwan Oromiyaa ("Oromian Towns and Cities") – Kutaa Duraa

--- Add a Comment

SEENAA Y.G(2005):- "GOGAA LAAFAATTI MARUU" (K/ 3ffaa)

SEENAA Y.G(2005):- "GOGAA LAAFAATTI MARUU" (K/ 3ffaa)

--- Add a Comment

Najiib Zannuun:- GOOTOTA (Walaloo)

Najiib Zannuun:- GOOTOTA (Walaloo)

--- Add a Comment

Albasa Dagaga:- The Oromo Quest for Independence: The Elusive Leenco Factor

Albasa Dagaga:- The Oromo Quest for Independence: The Elusive Leenco Factor

--- 35 Comments

Coqorsa Eebbaa:- "Baacheloo Tumtuu Sibiilaa" (Walaloo)

Coqorsa Eebbaa:- "Baacheloo Tumtuu Sibiilaa" (Walaloo)

--- Add a Comment

Abdii Borii:- Maal haa baasuuf dhama raasuu?

Abdii Borii:- Maal haa baasuuf dhama raasuu?

--- Add a Comment

Dhufeeraa Birraasaa:- "Barbaacha Barii Baddee" (Walaloo)

Dhufeeraa Birraasaa:- "Barbaacha Barii Baddee" (Walaloo)

--- 1 Comment

Ibsaa Guutama:- Hamma Hin Jirree Bookkisa Dullacha | Oldie’s Bellow of No Significance

Ibsaa Guutama:- Hamma Hin Jirree Bookkisa Dullacha | Oldie’s Bellow of No Significance

--- Add a Comment

SEENAA Y.G(2005): "GOGAA LAAFAATTI MARUU"

SEENAA Y.G(2005): "GOGAA LAAFAATTI MARUU"

--- Add a Comment

Raammoo Cuqulisaa:- A Rejoinder to Laalo Guduru’s "Chickens, Eagles and Leenco" – Let Chickens Be Chickens Until the Quiver of Your Wings Brings Them Home to Roost

Raammoo Cuqulisaa:- A Rejoinder to Laalo Guduru’s "Chickens, Eagles and Leenco" – Let Chickens Be Chickens Until the Quiver of Your Wings Brings Them Home to Roost

--- 17 Comments

ቦሩ በራቃ:- ኣቶ ኣባይ ፀሃዬና ወያኔዎች ሆይ! በዋልታ ሃሰት ፋብሪካ ኣማካኝነት ኣዲስ ፈብርካችሁ ለማሰራጨት ያሰባችሁት የማስተባበያ ድራማ የኦሮሞን ህዝብ ልብ ሊገዛላችሁ ኣይችልም!

ቦሩ በራቃ:- ኣቶ ኣባይ ፀሃዬና ወያኔዎች ሆይ! በዋልታ ሃሰት ፋብሪካ ኣማካኝነት ኣዲስ ፈብርካችሁ ለማሰራጨት ያሰባችሁት የማስተባበያ ድራማ የኦሮሞን ህዝብ ልብ ሊገዛላችሁ ኣይችልም!

--- 4 Comments

Tolchaa Wagii:- New Afan Oromo Fiction and Nonfiction Books

Tolchaa Wagii:- New Afan Oromo Fiction and Nonfiction Books

--- 2 Comments

Ibsaa Guutama:- Kennata Habashaa Hedduu Hodeefamaafii Jiru 2015 | The Most Talked About Habashaa Election 2015

Ibsaa Guutama:- Kennata Habashaa Hedduu Hodeefamaafii Jiru 2015 | The Most Talked About Habashaa Election 2015

--- 1 Comment

Looking Back – Oromo Liberation Front’s (OLF’s) Statement from 1978 (From Archives)

Looking Back – Oromo Liberation Front’s (OLF’s) Statement from 1978 (From Archives)

--- 10 Comments

Laalo Guduru:- Chickens, Eagles and Leenco

Laalo Guduru:- Chickens, Eagles and Leenco

--- 42 Comments

Olaanaa Abbaaxiiqii:- Ignore Leenco Lata’s compromise idea at your own peril*

Olaanaa Abbaaxiiqii:- Ignore Leenco Lata’s compromise idea at your own peril*

--- 7 Comments

Ijoo Dubbii ABO:- Kan gorsamuu qabu gorsaa taasisuun, gorsaa fi gorfamaa galaafata

Ijoo Dubbii ABO:- Kan gorsamuu qabu gorsaa taasisuun, gorsaa fi gorfamaa galaafata

--- Add a Comment

Malkaa Caffee:- TPLF Deggeruun "Warqee" OLF Deggeruun "Dhiphoo" Maaliif Jechisiisa?

Malkaa Caffee:- TPLF Deggeruun "Warqee" OLF Deggeruun "Dhiphoo" Maaliif Jechisiisa?

--- 3 Comments

SEENAA Y.G(2005): "GOGAA LAAFAATTI MARUU"

SEENAA Y.G(2005): "GOGAA LAAFAATTI MARUU"

--- 1 Comment

Kiya Tesfaye:- The Major Challenges of Opposition Parties in Ethiopia and the Case of Leenco Lata’s ODF

Kiya Tesfaye:- The Major Challenges of Opposition Parties in Ethiopia and the Case of Leenco Lata’s ODF

--- 3 Comments

ከተማ ዋቅጅራ:- ወያኔ ጋር የሚፈላ ደም እንጂ የሚያስተውል ልቦና እንደሌለ አወቅን!

ከተማ ዋቅጅራ:- ወያኔ ጋር የሚፈላ ደም እንጂ የሚያስተውል ልቦና እንደሌለ አወቅን!

--- Add a Comment

"Qabee Walaloo: Qabee 1ffaa" – A New Afan Oromo Poetry Anthology by Dhufeeraa Birraasaa

"Qabee Walaloo: Qabee 1ffaa" – A New Afan Oromo Poetry Anthology by Dhufeeraa Birraasaa

--- Add a Comment

Report: Oromo Seminar on National Interests, Conflicts of Identity Politics and Conflict Resolution Successfully Concluded in Oslo, Norway

Report: Oromo Seminar on National Interests, Conflicts of Identity Politics and Conflict Resolution Successfully Concluded in Oslo, Norway

--- 1 Comment

Qumbi Boro:- Dialogue in the Wake of the ODF Incident: the Oromo Culture of Civility & Decorum for Meaning Dialogue

Qumbi Boro:- Dialogue in the Wake of the ODF Incident: the Oromo Culture of Civility & Decorum for Meaning Dialogue

--- 21 Comments

Sirkanan Ahmed:- OMN (Walaloo)

Sirkanan Ahmed:- OMN (Walaloo)

--- 2 Comments

Musa Dawud:- Mee Koolfuuree? (Walaloo)

Musa Dawud:- Mee Koolfuuree? (Walaloo)

--- Add a Comment

Jiituu Lammii:- Ergaa Ergamtuuf malu!

Jiituu Lammii:- Ergaa Ergamtuuf malu!

--- Add a Comment

Ijoo Dubbii ABO:- Sirni Ibidda Qabsiisuu Malee Dhaamsuu Hin Beekne Ibiddaan Dhabama

Ijoo Dubbii ABO:- Sirni Ibidda Qabsiisuu Malee Dhaamsuu Hin Beekne Ibiddaan Dhabama

--- Add a Comment

Toleeraa Fiqiruu Gamtaa:- Taajjabbii Koo: Itti Fayyadama Miidiyaa Hawaasaa Irratti

Toleeraa Fiqiruu Gamtaa:- Taajjabbii Koo: Itti Fayyadama Miidiyaa Hawaasaa Irratti

--- 1 Comment

Abdii Boruu:- Oromoon karaa nagaatiin qabsaayee bilisummaa argachuu hin danda’u

Abdii Boruu:- Oromoon karaa nagaatiin qabsaayee bilisummaa argachuu hin danda’u

--- 2 Comments

OromoPress Blog:- "Negotiated Surrender": ODF’s Fundamentally Flawed Approach to Conducting Oromo Struggle

OromoPress Blog:- "Negotiated Surrender": ODF’s Fundamentally Flawed Approach to Conducting Oromo Struggle

--- 4 Comments

Amin Jundi:- ODFn Ari’un Wayyaanee ABO Jabeessuufi Haaromisuufi Carraa Haaraya Uuma

Amin Jundi:- ODFn Ari’un Wayyaanee ABO Jabeessuufi Haaromisuufi Carraa Haaraya Uuma

--- 31 Comments

Jiituu Lammii:- Tiksee Qalbii Argan Hanga Karraatti Har’u!

Jiituu Lammii:- Tiksee Qalbii Argan Hanga Karraatti Har’u!

--- Add a Comment

Leenco Lata:- The origin of ethnic politics in Ethiopia*

Leenco Lata:- The origin of ethnic politics in Ethiopia*

--- 24 Comments

Boruu Barraaqaa:- Afaan ofii barachuuf ummata 40,000 keessaa 4 dhabamuun Calaqqisa haala yaaddessaa keessa jirruuti

Boruu Barraaqaa:- Afaan ofii barachuuf ummata 40,000 keessaa 4 dhabamuun Calaqqisa haala yaaddessaa keessa jirruuti

--- 4 Comments

Oromo Rights Activist Ob. Geresu Tufa on the Implications of Ob. Leenco Lata’s Return Back Home

Oromo Rights Activist Ob. Geresu Tufa on the Implications of Ob. Leenco Lata’s Return Back Home

--- 20 Comments

Alemu Hurissa:- Integrated Master Plan or Intended Marginalization Plan against Oromos?

Alemu Hurissa:- Integrated Master Plan or Intended Marginalization Plan against Oromos?

--- 3 Comments

Latest Tweets

News Archives

...


 Complete Directory »

 New WebPages  |   News & Current Affairs  |   Human Rights & Justice  |   Oromo Communities  |   Political Affairs  |   Language & Culture  |   Religions  |   Academic Resource

 Business and Tourism  |   Relief, Development & Health  |   Sports  |   Music, Video & the Arts          Click here to submit a website » » »


 Current Affairs »

 - Ayyaantuu

 - Bilisummaa

 - Gubirmans Publishing

 - GulelePost.com

 - Mana Oromoo Swiss

 - Oromedia

 - OromianEconomist blog

 - OromiaTimes.org

 - Oromo Affairs

 - OPride.com

 - Qeerroo

 - SeifeNebelbal.com

 - Simbirtuu.com

 - URJII Online


 Horn of African Sites »

 - Afar Forum

 - AIGA Forum

 - Amb. David Shinn

 - Amir Arts (Somalia)

 - Anuak Justice Council

 - Awate (Eritrea)

 - Enset

 - EthioMedia.com

 - Ogaden Online

 - Shabait (Eritrea)

 - Walta Information Center

 

 New Websites »


 

Oromo Communities »

- ArdaJila.com

- British Columbia, Canada

- Cairo, Egypt | 2nd Website - Cairo

- Calgary, Canada

- Gursum.com

- International Oromo Women's Organization

- Ireland (AOCI)

- Kenya

- Las Vegas

- Los Angeles

- Manchester, the UK

- Midwest Oromo Communities

- Minnesota

- Ohio

- OromiaSpace.com

- Oromo Women's International Conference

- Oromtitti.com

- Oromummaa.com

- Oslo, Norway

- Seattle (2nd website)

- South Australia

- South Rogaland, Norway

- Switzerland

- Toronto, Canada

- Union of Oromo Students Europe

- Union of Oromo Students in Germany

- Victoria, Australia

- Washington, DC

- Western New York

- Yorkshire

 

Music & The Arts »

- AliBirra.com

- Bareedina: Women of Oromia

- Boonaa Mohammed

- Elemo Music

- Epidemic @ MySpace

- Ferhan @ MySpace

- Greeting Cards

- Habtamu Lamu @ MySpace

- Kemer Yousuf @ MySpace

- MyCountrySound.com

- Ogina - Webzine

- Oromia Music

- OromoSounds.com

- OroMP3.com

- SirbaOromo.com

- Samuel Daffa's Art Gallery

- Sandscribe Communications

- Yared Dibaba (Entertainer)


Sports »

- Athlete Ted Jaleta

- Athlete Tirunesh Dibaba

- Australian Oromo Soccer

- MW FC @ Myspace

- Oromo Jilboo Game

- Oromia Sports

- OSFNA

- Toronto Oromia FC

- Wollega Stadium Complex

Political Affairs »

- Afro Gadaa Initiative

- Oromiya Government

- ODF/ADO | ODF/WMO
  (ODF on Facebook)

- OromoLiberationFront.info

- OromoLiberationFront.org

- Oromo Parliamentarians

- Oromo People's Congress

- Oromo People's Congress

- OPDO

- ULFO

Human Rights »

- Amnesty International

- HRLHA

- Human Rights Watch

- Oromia Center for Human Rights

- Oromia Human Rights & Justice Council

- Oromo Support Group


Academic Links »

- DemissieBulto.com

- Oromo Folklore and Resistance

- Oromo Studies Association

- Wollega University