Seenaa Barreefama Afaan Oromootiifi Shoora Dr. Sheek Mahammad Rashaad | History of Oromo Writing and the Contribution of Dr. Mohammed Reshad

UPDATED with English version of the article on July 31, 2013. -------------------------------- History of Oromo Writing and the Contribution of Dr. Mohammed Reshad By Dr. Abdulsemed Mohammed Language is a means of communication, and a symbol of national identity. As a means of communication, a language serves as a bridge to bring two sides together.  As such, it can be used in at least two different ways namely, verbal and written communications. Verbal communication involves using spoken words while written communication requires symbols representing the words. There is no doubt that every human language can serve its people in both these two ways. Unfortunately, not ...

Comments (2)

RAAW’II IFA BAATE

Dr. Abdulsamad Mohammed Waan beeynurra waan hinbeeyneetu irra baay’e. Ijji waa gartu, gurri waa dhagayu, funyaan waa fuunfatu, arrabni waa dhandhamuufi gogaan tuqaata dhagayu hundi kutaalee suufmaya addayyaati (special senses jechuu kiyya). Isaan Shananuu waanuma basaqeeysatti itti dhufe simataniiti hubannoodhaaf gara surriitti dabarsan. Odeeyfannoon bifa kanaan simatamutu tuni, dura, hubatamteeti yaadatamuuf akka maltutti kutaa surrii dandeeytii waa yaadachuu qabdu tan afaan Ingiliiziitti “memory center” jedhaniin keessa qubatti. Namni kun abalu, sagaleen tuni ta abaluuti ykn tan waan kanaati, mi’aan tuni ta dammaati, waan akkanaatu na tuqate jennee adda baafachuu dandayuun mooyxannoo kanaan dura argannee gola yadannoo keessatti ol kaayyannerraa ...

Comments (2)

GULANTAA UMMATA CUNQURFAMEE

Dr. Abdulsamad Mohammed Gaafa nurratti ol’aantoomanirraa eegalee gadigaloo, gad’aantii hundaagadii tahuu mudanne. Heerri ni caphe; seerri ni hanqate. Cunqursaan, saamichi, tuffiin, kabajaa namummaa dhabuun aadaa guyyayyee ni tahan; ni raggaasifaman. Akka dur turre mara mulqamneeti akka haarayaaf qaadhimamne. Waan dinneefis oggoluuf boortamne. Yakkaafi gidiraa garanaan raaw’ataman hayyoota dhimma kana waa’eessaniifin dhiisa.

Comments (3)

Oromia: Educator and Linguist say Qubee is a Remarkable Success

By Nigussu Negawo - VOA Horn of African Service Washington DC 13/01/2010 A principal architect of Ethiopia's educational system, Ibsa Gutema, says the implementation of the Qubee alphabet and the improvements in Oromo literacy have been "a remarkable success."

Comments (1)