Home » Archives by category » More Articles ... » Camadaa Hundee

“Mirgaa fi bilisummaa keenya amma argannutti garboonfatoota irratti ni qabsoofna, dadhabnu ilmaan itti guddifanna” Gen. waaqoo Guutu – “dhimmi Oromoo kana booda nafxanyootati bofa udduu lixxe taatee jirti. Harkisan itti cita, dhiisan itti lixa” hoogganaa Meccaa fi Tuulamaa

Camadaa Hundee irraa* Angafootiin hooganoota qabsoo Oromoo raaga isaan raagaa turan amma lubbuun jiraachuu baatanis, jechi isaanii dhugoomee jira. Oromoon alagaa irraa gaaffii tokko illee hin qabu. bilisummaa fi abbaan…

የሚኒልክን አረመኔያዊ ጭፍጨፋ የሚናስተዉሰዉ – የታሪክ እሥራኛ ለመሆን ሳይሆን፣ የዛሬዎቹን የሚኒልክ ሕልመኞችንም ለመቅበር ነዉ

የሚኒልክን አረመኔያዊ ጭፍጨፋ የሚናስተዉሰዉ – የታሪክ እሥራኛ ለመሆን ሳይሆን፣ የዛሬዎቹን የሚኒልክ ሕልመኞችንም ለመቅበር ነዉ

በጨመዳ ሁንዴ* ታሪክ በጥሩም በመጥፎም ጎኑ ይነሳል። ሁለቱም የሚነሱበት ዋና ምክንያት በትናትነዉ ዘመን ወይም ታሪክ ለመኖር ሳይሆን በጎ ድርግቶችን አዘምነን መጥፎ ፍፃሜዎችን ዳግመኛ እንደይከሰቱ (እንደይመለሱ) አዲሱ ትዉልድ እንድማርበት ነዉ። በአጠቃላይ…

Siyaasa jibbiinsaa fi karaa cabeen haa yaasuu irra, ilaa fi ilaameetu nubaasa

Camadaa Hundee irraa* Siyaasa ammayyaa keessatti ilaa fi ilaameen bakka guddaa qaba. ilaa fi ilaameen garaagarummaa siyaasaa jiru bifa bilchinaa fi beekumsa qabuun waliif keessummeessuuf daandii guddinaa ti. Siyaasa ammayyaa…

Oromiyaa baldhoo qoqooduuf shira wayyaaneen itti turtee fi jirtu. Nutoo gochaa diinaa kana bifa kamiin hubachaa jirra?

Camadaa Hundee irraa* Wayyaaneetti mataa dhukubbii guddaa kan itti ta’ee jiru keessaa, baayyina ummata Oromoo fi baldhina dachee oromiyaa ti. Wayyabummaan oromiyaa fi ummata Oromoo xiqqeessuuf jecha eega aangoo qabattee…

Hooggannii QBO akka ofii yaadutti kan biraas akka yaadu tolchuu otoo hin taane, kan ofii yaadu namni biraas akka gabbisuu danda’u of amansiisuu qaba

Camadaa Hundee Irraa* Qabsoon yeroo hunda gabbachaa fi danboobaa deemuu qaba. kana gochuuf garuu hooggana jijjiramaa fi hooromsa qabsootti amanu horachuun murteessaa dha. hoogganni jijjiramaa fi haaromsa qabsootti hin amanne,…

Hokolee Diddu, Okkotee Hin Diddu!

Camadaa Hundee irraa*…

Hadhaa Qabsoon qabdu dhamdhamuu dadhabuudhaan, qabsoo keessaa of moggeessuun amaluma qabsoo ti

Camadaa Hundee irraa* Qabsoo nama eddu taatee wajjin jalqabuu fi waadaa ykn hirbuu tokko wajjin yeroo seentu, hunduu wal bira dhaabata. Garuu qabsoo hirbuu seenteef xumuruuf hunduu akka gaafa wajjin…

Qaama jabina keenyaan malee, qaama dadhabbina keenyaan tokkoomuu hin qabnu (As principle our unity should be defined by our strength rather than our weakness)

Camadaa Hundee irraa* Tokkummaan siyaasaa yeroo hunda fuunduratti tarkaanfachuuf kan akeekkate ta’uu qaba. Qabsoon bilisdummaaf deemsifamu sochii warraaqsaati. Warraaqsi ammoo yeroo hunda yaada haaraa fi muldhata qabsoo gara fuula duraatti…

Qasboon Bilisummaa Oromoo, Hooggana Tarsimoo fi Jijjirama Fudhatu Barbaada

Camadaa Hundee irraa* Qabsoon bilisummaa Oromoo yeroo gara yerootti guddachaa fi gabbachaa deemuun dirqama. Siyaasa keessatti yeroo hunda jijiramatu adeema. Dhaaba siyaasaa tokko keessatti jijjiramni tarsiimoo kan dhufu, bifa lamaan…

Qabsoo Ofirratti Amantaa fi Kan Kaleessaa Irraa Barannee, Kan Boruuf Maal Gochuu Qabna Jennee of Gaafachuu!

Camadaa Hundee irraa* Dhaabni siyaasaa tokko tarsimoo fi galii gara garaa qabaachuun waanuma jiru. Dhaabbileen siyaasaa yeroo tokkotti eddumatanii ijaaramuu ni malu. Karaa biraatiin ammoo dhaabni siyaasaa tokko yeroo tokkotti…

 Complete Directory »

 New WebPages  |   News & Current Affairs  |   Human Rights & Justice  |   Oromo Communities  |   Political Affairs  |   Language & Culture  |   Religions  |   Academic Resource

 Business and Tourism  |   Relief, Development & Health  |   Sports  |   Music, Video & the Arts          Click here to submit a website » » »


 Current Affairs »

 - Ayyaantuu

 - Bilisummaa

 - Gubirmans Publishing

 - GulelePost.com

 - Mana Oromoo Swiss

 - Oromedia

 - OromianEconomist blog

 - OromianExplorer.org

 - OromiaTimes.org

 - Oromo Affairs

 - OromoCentre.org

 - OPride.com

 - Qeerroo

 - SeifeNebelbal.com

 - Simbirtuu.com

 - URJII Online


 Horn of African Sites »

 - Afar Forum

 - AIGA Forum

 - Amb. David Shinn

 - Amir Arts (Somalia)

 - Anuak Justice Council

 - Awate (Eritrea)

 - Enset

 - EthioMedia.com

 - Ethiopian Review

 - Ogaden Online

 - Shabait (Eritrea)

 - The Sidama Concern

 - Walta Information Center

 

 New Websites »


 

Oromo Communities »

- ArdaJila.com

- British Columbia, Canada

- Cairo, Egypt | 2nd Website - Cairo

- Calgary, Canada

- Gursum.com

- International Oromo Women's Organization

- Ireland (AOCI)

- Kenya

- Las Vegas

- Los Angeles

- Manchester, the UK

- Midwest Oromo Communities

- Minnesota

- Ohio

- OromiaSpace.com

- Oromo Women's International Conference

- Oromtitti.com

- Oromummaa.com

- Oslo, Norway

- Seattle (2nd website)

- South Australia

- South Rogaland, Norway

- Switzerland

- Toronto, Canada

- Union of Oromo Students Europe

- Union of Oromo Students in Germany

- Victoria, Australia

- Washington, DC

- Western New York

- Yorkshire

 

Music & The Arts »

- AliBirra.com

- Bareedina: Women of Oromia

- Boonaa Mohammed

- Elemo Music

- Epidemic @ MySpace

- Ferhan @ MySpace

- Greeting Cards

- Habtamu Lamu @ MySpace

- Kemer Yousuf @ MySpace

- MyCountrySound.com

- Ogina - Webzine

- Oromia Music

- OromoSounds.com

- OroMP3.com

- SirbaOromo.com

- Samuel Daffa's Art Gallery

- Sandscribe Communications

- Yared Dibaba (Entertainer)


Sports »

- Athlete Ted Jaleta

- Athlete Tirunesh Dibaba

- Australian Oromo Soccer

- MW FC @ Myspace

- Oromo Jilboo Game

- Oromia Sports

- OSFNA

- Toronto Oromia FC

- Wollega Stadium Complex

Political Affairs »

- Afro Gadaa Initiative

- Oromiya Government

- ODF/ADO | ODF/WMO
  (ODF on Facebook)

- OromoLiberationFront.info

- OromoLiberationFront.org

- Oromo Parliamentarians

- Oromo People's Congress

- Oromo People's Congress

- OPDO

- ULFO

Human Rights »

- Amnesty International

- HRLHA

- Human Rights Watch

- Oromia Center for Human Rights

- Oromia Human Rights & Justice Council

- Oromo Support Group


Academic Links »

- DemissieBulto.com

- Oromo Folklore and Resistance

- Oromo Studies Association

- Wollega University